Międzyregionalna Sieć Badawczo-Rozwojowa Genetyki Kognitywnej

Genetyka kognitywna jest nową dziedziną nauki badającą wpływ genów na wyższe czynności umysłowe. W szczególności zajmuje się badaniem roli czynników genetycznych w patogenezie różnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, które mogą spowodować pogorszenie funkcjonowania umysłowego, takich jak udar mózgu, choroba Parkinsona, padaczka, choroby metaboliczne i mitochondrialne i wiele innych.

Międzyregionalna Sieć Badawczo-Rozwojowa Genetyki Kognitywnej powstaje w ramach programu rozwojowego nr N R13 0038 04 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł projektu: „Nowoczesna analiza swoistych wariantów genetycznych drobnocząsteczkowych modulatorów neurometabolizmu i neuroprotekcji w chorobach układu nerwowego: stworzenie Międzyregionalnej Sieci Badawczo-Rozwojowej Genetyki Kognitywnej”.

Projekt realizują ośrodki naukowe i kliniczne we współpracy z partnerami przemysłowymi w dziedzinie biotechnologii i bioinformatyki w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

Ośrodki naukowe i kliniczne:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Zakład Neurogenetyki, Katedra i Klinika Neurologii
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Okulistyki
Zakład Genetyki Medycznej, Katedra Pediatrii
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii Dziecięcej

II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Akademia Medyczna w Gdańsku oraz Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku

Partnerzy przemysłowi:

Lipopharm.pl

FQS Poland, grupa Fujitsu

Sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego